e-Lybra Frekvensterapi

e-Lybra® Frekvensterapi


Vi återställer förutsättningarna för kroppen att revitaliseras (återställas till ursprungligt hälsotillstånd).


Dina obalanser detekteras och åtgärdas direkt och bibehålls med en energipendang.


Grundprincipen för e-Lybra systemet är holistiskt och bygger på att biofysiken är överordnad biokemin, det innebär att symtom eller sjukdom i den fysiska kroppen föregås av störningar, försvagningar eller obalanser i människans bioenergifält.


e-Lybra inriktar sig mot de olika frekvenser som finns i kroppens bioenergifält och sker enligt någon av tre olika principer, nämligen att:

- Förstärka de normala och balanserade frekvenserna, vilket innebär att höja energinivån.

- Släcka ut eller balansera onormala frekvenser.

- Ge samma frekvenser som störningen och därmed provocera fram kroppens egen förmåga till läkning, enligt homeopatins princip att lika botar lika.


Vid en e-Lybra-session så sker både en analys och en direkt tillrättaläggande åtgärd. De underliggande frekvensstörningarna som orsakar sjukdomssymptom korrigeras.


e-Lybra® kommunicerar med kroppens egna olika system och organ och skickar korrigerande information, frekvenser/energimönster, tillbaks till de egna systemen som balanseras.


Via e-Lybra® så detekteras också gifter, tungmetaller, mikroorganismer, bakterier, virus, svamp och parasiter som elimineras. Ett personligt skräddarsytt balanseringsprogram och energimedicin skapas för varje klient.


Analysen kan utföras på människor, djur, växter och miljö. Ett analystillfälle tar ca två timmar. Specifika program används med stor framgång mot bl.a. allergier, rökavvänjning, avgiftning, pms-besvär, prostatabesvär, acne, insomnia, snarkning och sömnapné, smärtor och fibromyalgi.

Bioresonans   

Vad är energibalansering?

Välkända former av energibalansering är bland annat massage, akupunktur, homeopati, kinesiologi, Bach blomsterterapi, reiki och shiatsu.


Principerna för balansering av livsenergierna är att kroppen behåller ett kvantfysiskt energiminne av allt den upplevt, både positivt och negativt.


Efterhand som vi åldras ackumuleras minnena av de negativa psykiska och fysiska händelser/skador vi varit med om. Gradvis börjar dessa blockeringar att hindra det fria flödet av livskraftig energi runt meridiansystemen och energifälten i vår kropp.


Bioresonansterapi

Vid bioresonansterapi tillförs kroppen ett brett spektrum av olika energimönster. Kroppen drar nytta av alla mönster som är användbara för den, medan överflödiga mönster helt enkelt passerar rakt igenom.


Energimönster som är förknippade med friska, ungdomliga organ och körtlar har en positiv inverkan på kroppen. Det råder ofta brist på sådana mönster i vuxna organ som på något sätt har blivit skadade. När kroppen erbjuds "friska" mönster, absorberas och används dessa av organen. Detta hjälper kroppen att bibehålla optimal effektivitet och vital funktion.


Ta bort negativa energimönster

Energimönster som tenderar att ackumuleras som negativa influenser, består bl.a. av spår efter tidigare infektioner, lagrade gifter, psykiska och fysiska skador. Dessa mönster kan på ett enkelt och säkert sätt tas bort över tiden genom att man använder identiska terapeutiska mönster som står i harmonisk resonans med de här spåren, så att de gradvis löses upp och avlägsnas.


Ökad vitalitet

Målet med bioresonansterapi är att återupprätta friska energimönster i kroppens organ och avlägsna alla destruktiva mönster i energifälten. Ett fritt energiflöde återupprättas i chakra- och meridiansystemen. Detta resulterar i en ökad känsla av mental skärpa, vitalitet och optimal hälsa. 

Människan - en energivarelse


Varje cell i människokroppen är uppbyggd av molekyler som i sin tur består av atomer. Några belysande exempel som utgår från att människokroppen är en energivarelse är EKG som mäter hjärtats elektriska aktivitet, EEG som mäter hjärnans elektriska aktivitet och magnetröntgen (MRT) som tar bilder av organ i kroppen. Dessa tekniker används rutinmässigt inom den traditionella sjukvården idag.


Allt är energi, frekvenser och vibrationer. Vår omvärld består i sina minsta beståndsdelar av atomer och allt har sina specifika frekvenser och vibrationer. Allting – en människa, ett päron, en muskel – består av atomer och omges av elektromagnetiska fält och har sina unika igenkänningstecken - sin unika information.


Ljud, stenar och färger

Ljud, stenar och färger har alla sina specifika vibrationer. Om du tar två stämgafflar och sätter den ena i rörelse kommer den andra strax att börja vibrera på samma frekvens. Om en sångerska sjunger i samma frekvens som ett glas vibrerar i, kan hon få glaset att spricka.


I alla tider har olika typer av kristaller och ädelstenar givits specifika egenskaper såsom utstrålande av energi, värme, trygghet, lugn, kärlek etc. och de flesta inredningsarkitekter vet att vissa färger är bättre lämpade i sovrummet än andra då de utstrålar behagliga frekvenser.


Känslor och tankar vibrerar

Har en tanke eller en känsla också en vibration? Självklart!

Anledningen till att vi tycker om att umgås mer med vissa människor och mindre med andra har att göra med de energier de utstrålar. Vi kommunicerar konstant med vår omgivning, både medvetet och omedvetet. Hela tiden utstrålar vi någon form av känsla: lugn, glädje, oro, rädsla, stress, styrka etc. Exempelvis kan en hund känna att vi är rädda för den. Det spelar ingen roll hur mycket man försöker ljuga eller låtsas, vi utstrålar ändå känslan av rädsla och hunden "läser av oss".

e-Lybra® Metoden


Vid en e-Lybra-session så sker både en analys och en direkt tillrättaläggande åtgärd.

e-Lybra®-systemet baseras på bioresonans och biofeedback. Bios betyder liv, resonans är detsamma som harmoni och samklang, och feedback betyder återkoppling.


e-Lybra® analyserar och balanserar olika obalanser, brister, fysiska och psykologiska defekter samt giftiga substanser.


e-Lybra® korrigerar de underliggande frekvensstörningar som orsakar sjukdomssymptom. Det innebär att e-Lybra® jobbar med de grundläggande orsakerna till problemen istället för att fokusera på symptomen.

 

e-Lybra® avslöjar svagheter i immunsystemet, även de som är genetiskt betingade, och stärker immunförsvaret innan några sjukdomar har möjlighet att utvecklas. Vidare analyserar e-Lybra över 400 akupunkturpunkter och stimulerar/korrigerar automatiskt de som inte är i balans. 


e-Lybra® analyserar obalanser i klientens biofält och producerar samtidigt bioresonansmönster som harmonierar med obalanserna som upptäcks. De balanserande bioresonansmönstren skickas till klienten via distans på en kvantfysisknivå eller med anslutningskablar som sitter runt klientens hand- och fotleder på kliniken.   

De obalanser som skannas inkluderar hela kroppens fysiologiska, psykologiska, emotionella och subtila energisystem.

 

e-Lybra®-systemet kan användas både med allopatisk skolmedicin och alla former av komplementära och alternativa terapier. Tack vare e-Lybra®-systemets holistiska arbetssätt, är det normalt att systemet upptäcker obalanser som finns i biofältet men som ännu inte utvecklats till sjukdomar. Det ger en kraftfull förebyggande effekt som sätter fart på kroppens självläkande system när det behövs.


e-Lybra®  är en databaserad, högteknologiskt mätutrustning. Det unika gränssnittet mellan bioresonanssystemet och klienten möjliggör en direktkommunikation med klientens autonoma medvetande. Den ”brygga” som skapas är nyckeln till interaktionen mellan analysen och balanseringen av klientens biofält. Tack vare den tekniska utvecklingen är det nu möjligt att arbeta på denna medvetandenivå och hjälpa till att skapa positiva förändringar hos biokemiska organismer (människor och djur).


e-Lybra® Metoden på distans


Genom att en del av e-Lybra®-designen införlivar möjligheten att bygga broar till en klients medvetande, kan systemet utföra kraftfull analys och energibalansering på distans – dvs utan att klienten är närvarande!

Detta är inte helt lätt att greppa för personer som är nya inom energimedicinen, men det är faktiskt en standardmetod.


För att göra denna ”brygga” så stark som möjligt kan man via e-Lybrasystemet elektroniskt läsa in ett hår- eller bioprov från klienten så att en signatur av provet skapas. Detta ger upphov till ett elektromagnetiskt fält och en unik energetisk förbindelse med klienten. Förbindelsen samplas därefter och lagras i e-Lybrasystemet. När klienten analyseras och balanseras på distans används den lagrade ”förbindelsen” i kretsen, dels för att erhålla information från klienten och dels för att skicka över mönster via den kvantfysiska bryggan.

Allt är energi


Frekvensmedicin, energimedicin, informationsmedicin, digitalmedicin är termer för samma sak. De handlar om att scanna av och hitta buggar i människans bioenergifält, det fält som omger och genomtränger människan, och åtgärda felbuggarna.

Alla människor har sin alldeles specifika information i detta fält.


Medfödda genetiskt betingade kroppsliga egenskaper och förutsättningar tillsammans med alla erfarenheter och händelser i ett liv är avgörande för skapandet av ett specifikt mönster, information, fingeravtryck, för varje individ.   

I vårat bioenergifält finns all information om oss, när buggar uppstår i detta fält så mynnar det så småningom ut i kroppsliga problem och sjukdomar.   


Att detektera och åtgärda dessa buggar på ett tidigt stadium gör att det minimerar riskerna för att utveckla sjukdom och ohälsa.

Frekvens/energi/informationsmedicin är förebyggande hälsovård.


Det finns ett flertal olika apparaturer som används av terapeuter med att detektera och åtgärda dessa buggar. Används en apparatur så kan man uppnå en total detektering inom några minuter och även många åtgärder görs på direkten.   

Att återställa en bugg i energifältet kan ske redan vid ett första behandling, men oftast så behövs en längre behandlingstid då "gamla mönster" kräver en innötning tillbaks till harmoniskt tillstånd.

Våra buggar är ofta mycket hårt präglade mönster som kräver upprepade tillrättaläggande.

   

Med Frekvensmedicinsk teknologi kan man komma åt orsaken bakom problemet och man kan stoppa en sjukdom innan den visat sig symtomatiskt.


e-Lybra®-systemet använder 222 kategorier med nära 300 000 bioresonansmönster för att göra en omfattande statusprofil av kroppen. Bland annat 8 700 olika bakterier, 7 500 enzymer, 16 800 proteiner, 200 parasiter, 600 allergier, 1 300 läkemedel och 39 000 psykologiska energimönster.


Detta gör e-Lybra® till ett av de absolut mest omfattande system för energibalansering som finns.


Ladda upp kategorilistan i pdf här >>

e-pendangFörsta besöket:

Inskrivning, scanning, analys, balansering, statusprofil


Första besöket på distans:

Allt inkluderat som ovan. Scanningen görs då via hår från kunden


Energimedicin-pendant

e-pendang är en lagringsenhet och sändare av de energifrekvenser som blivit specifikt utvalda till klienten.

När väl dessa frekvensmönster har programmerats i e-pendanten fortsätter de att verka under minst 3 månader.

När klienten bär sin pendang på sig så verkar frekvenserna kontinuerligt.

Ett bekvämt och framför allt effektivt sätt för att få en kontinuerlig balansering.

Innerhöljet innehåller ett speciellt utvalt mineralkomplex som har ett inneboende subtilt elektromagnetiskt fält. Detta elektromagnetiska fält strålar ut från dess programmerbara matris.

e-pendangen är designad som ett halssmycke. Vikt är endast 13 gram